telefon 601 710 743 | 794 536 351

Osuszanie budynków

Stosujemy nową innowacyjną technologie osuszania, odgrzybiania, odsalania i hydrofobizacji murów metodą natryskową przy użyciu systemu preparatów HERMON®. Metoda ta oparta jest na najnowszych osiągnięciach biochemii i biofizyki oraz charakteryzuje się dużą czystością biologiczną. Technologia HERMON® poprzez wiele swoich zalet świetnie sprawdzi się w obiektach zabytkowych. Potwierdza to fakt, iż nie wymaga żadnego nawiercania lub podcinania muru, co jest istotnie ważne przy wieloletnich budynkach. Metoda ta znalazła również uznanie wśród konserwatorów zabytków na świecie.The International Institute for Conservation of Historie and Artistic Works z siedzibą w Londynie wykorzystał metodę HERMON do ratowania zawilgoconego i zagrzybionego Opactwa Westminsterskiego.

Czas osuszenia, odgrzybienia i hydrofobizacji muru o grubości 40 cm wynosi od 4 tygodni do 4 miesięcy, wszystko zależy od stanu wilgotności i zagrzybienia budynku. Już po około 6 dniach znika zapach stęchlizny w budynku.Długowieczna odporność muru na wchłanianie wilgoci i zagrzybienie, została potwierdzona przez badania w specjalnej komorze symulujące warunki do okresu 50 lat.

HERMON® ma postać wodnych roztworów kilku substancji i związków chemicznych. Preparat wykorzystuje wodę zawartą wewnątrz muru jako nośnika i przewodnika do wnikania w strukturę muru. W sposób zasadniczy odróżnia go to od innych, popularnych preparatów hydrofobizujących, które w większości przypadków działają powierzchniowo lub głębokość ich penetracji jest ograniczona.

*Hydrofobizacja - proces nadawania materiałom własności hydrofobowych tj. odpychania wody. Hydrofobizację przeprowadza się w celu zapobiegania wnikaniu wody w głąb struktury materiałów.

System HERMON®

  • OSUSZA
  • ODGRZYBIA
  • ODSALA
  • HYDROFOBIZUJE I UTWARDZA MUR

Osuszanie budynków innowacjną metodą HERMON®

Problemy związane z obecnością wilgoci w ścianach budynków są zjawiskami powszechnie występującymi, szczególnie w obiektach starych, których fundamenty pozbawione są poziomych i pionowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
Innowacyjna technologia HERMON® służy do osuszania, konsolidowania i hydrofobizacji starych, mokrych murów z cegły, betonu i gazobetonu oraz usuwania z nich glonów, grzybów i innych mikroorganizmów.
HERMON® ma postać wodnych roztworów kilku substancji i związków chemicznych. Istota działania preparatu sprowadza się do wykorzystania wody zawartej wewnątrz muru jako nośnika i przewodnika HERMONU®. W sposób zasadniczy odróżnia go to od innych, popularnych preparatów hydrofobizujących, które w większości przypadków działają powierzchniowo lub głębokość ich penetracji jest ograniczona.

Zalety:

  • nie wymaga ingerencji mechanicznych (nawiercanie, skuwanie), a jedynie aplikację środków HERMON® na mur.
  • mniejsza pracochłonność niż przy innych metodach powszechnie znanych. Dzięki temu technologia jest znacznie bardziej konkurencyjna. Odróżnia ją to w sposób zasadniczy od wykonywania izolacji poziomej w istniejących ścianach metodą podcinania spoin lub wiercenia otworów w celu wykonania iniekcji żywicznej.
  • efekty działania są widoczne znacznie szybciej niż w przypadku wymienionych wyżej technologii.
  • uniwersalność działania preparatu. Równie ważną rzeczą jak brak konieczności kucia lub wiercenia w murze, jest uniwersalność zastosowania preparatu. Polega ona głównie na tym, że HERMON® usuwa zarówno skutki zawilgocenia jak i zasolenia oraz zagrzybienia murów. Wprzypadku zastosowania innych technologii konieczne jest użycie kilku preparatów, z których każdy posiada tylko wąski zakres działania.

 

OZONPOLSKA.PL - LICENCJONOWANY I AUTORYZOWANY WYKONAWCA TECHNOLOGI HERMON®