telefon 601 710 743 | 794 536 351

Woda ozonowana

USŁUGA MYCIA POMIESZCZEŃ PRODUKCYJNYCH WODĄ OZONOWANĄ

Oferta ta jest skierowana do zakładów przemysłu spożywczego.

Dezynfekcja wodą ozonowaną ma na celu zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie niepożądanych zapachów oraz neutralizacje bakterii, grzybów i zarodników grzybów.

Niektóre zalety tej technologii:

  • Większe bezpieczeństwo mikrobiologiczne, lepsza higiena, większe bezpieczeństwo pracowników i uproszczenia zasad HACCP;
  • Brak materiałów eksploatacyjnych i zmniejszenie kosztów zakupu produktów do dezynfekcji zakładu.
  • Ograniczenie czasu i nakładu pracy wymaganej do przeprowadzenia dezynfekcji środowiska pracy i ograniczenie stosowania szkodliwych substancji.
  • Brak pozostałości zapachów po dezynfekcji. Całkowite wyeliminowanie pozostałości chemicznych z powierzchni, w pomieszczeniach produkcyjnych.
  • Gwarancja dezaktywacji bakterii, pleśni i drożdży z powierzchni i obszarów trudno dostępnych;
  • Redukcja energii w celu przygotowania produkcji gorącej wody do mycia powierzchni.
  • Zmniejszenie zużycia wody.
  • Mniejsze koszty oczyszczania i wynikające z tego zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków.

 

SPRZEDAŻ i MONTAŻ URZĄDZEŃ DO MYCIA WODĄ OZONOWANĄ

Zajmujemy się również sprzedażą i montażem urządzeń do mycia wodą ozonowaną.

Schemat układu ozonowania wody