telefon 601 710 743 | 794 536 351

Wynajem sprzętu specjalistycznego

Wynajem sprzętu

 

Wynajem długoterminowy generatorów ozonu do obiektów o dużych kubaturach,

takich jak hale magazynowe, hale produkcyjne oraz obiekty hodowlane - kurniki.

 

Wszędzie tam, gdzie produkowana i przechowywana jest żywność, powinny panować właściwe warunki sanitarne. Utrzymanie czystości mikrobiologicznej jest nie tylko pożądane, ale konieczne. Dlatego warto wcześniej pomyśleć o tym, jak dbać regularnie o czystość w tego typu obiektach. Dzięki ozonowaniu można szybko i skutecznie, ale też bezpiecznie usunąć bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie i ewentualne nieprzyjemne zapachy. Ozonowanie magazynów żywnościowych nie wpływa na normalny tryb ich pracy. Ozon utlenia się bardzo szybko po połączeniu z zanieczyszczeniami, pozostawiając po sobie tylko czysty tlen. Gaz ozonowy umożliwia odkażenie wszystkich powierzchni np. w hali magazynowej włącznie z przechowywanymi  produktami, przedłużając ich okres przydatności do spożycia oraz gwarantując bezpieczeństwo konsumentowi. W Stanach Zjednoczonych zatwierdzono ozon jako środek zwalczający drobnoustroje w odniesieniu do wszystkich rodzajów żywności, włącznie z mięsem i drobiem, co zapoczątkowało przełom w przemyśle żywnościowym.

 

Informacje pod numerem tel. 794 536 351